Verktøy for fremtidens klasserom

 

Verktøy for fremtidens klasserom gjør skoleledere, politikkmakere med ansvar for utdanningspolitikk, lærere og IKT-leverandører i stand til å skape og ta i bruk Scenarioer for fremtidens klasserom, som gir en klar visjon for innovativ undervisnings- og læringspraksis. Det kan brukes for å introdusere eller oppskalere innovativ IKT-bruk på en skole eller på tvers av flere skoler i et utdanningssystem. Bakgrunnen for denne prosessen er å gjøre trinnvise, men bærekraftige endringer i utdanningssystemet.

Før du starter, bør du lese "Bruk".

Toolset 1: Identifying stakeholders and trendsToolset 2: Future Classroom Maturity ModellingToolset 3: Creating a Future Classroom ScenarioToolset 4: Designing innovative Learning ActivitiesToolset 5: Evaluating innovation in the classroom

 

"Verktøysettet for fremtidens klasserom" ble utviklet i det EU-finansierte iTEC-prosjektet (Innovative Technologies for an Engaging Classroom - 7. rammeprogram, tilskuddsavtale Nr. 257566). Verktøysettet gjenspeiler kun forfatternes synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen måte som opplysningene i dokumentet kan bli brukt på.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International