Verktøysett 1 – Identifisere interessenter og trender

I dette verktøysettet innleder vi prosessen med å bygge opp et Scenario for fremtidens klasserom med å tenke gjennom hvordan utdanningen vil endre seg i de kommende årene, og hva lærerne og undervisningen som helhet må tilpasse seg.

Vi gjør dette ved å trekke inn et antall eksperter, som vi kaller interessenter. Dette er ulike personer som har svært ulike perspektiver på utfordringene og mulighetene som venter.

Interessentene omfatter lærere og skoleledere, samt IKT-eksperter som IKT-teknikere og teknologileverandører. Sammen utgjør disse en kjernegruppe av interessenter. Hvert medlem i denne kjernegruppen bør også rådføre seg med andre som har ulike ideer til hvilke endringer man kan forvente å se i nær fremtid. Disse lokale interessentene omfatter andre lærere, elever, aktører i IKT-industrien og muligens ledere eller foreldre, samt lokale eller nasjonale politikkmakere.

Ideene som disse interessentene gir, kalles trender. Disse trendene er endringer i samfunn og teknologi som læring og undervisning kan dra nytte av eller tilpasses etter. Gode eksempler på dette er økningen i eleveid elektronisk utstyr som smarttelefoner eller nettbrett, men de kan også omfatte sosiale endringer, som politiske initiativer på nasjonalt nivå.

I dette verktøysettet gir vi veiledning i hvordan man skal identifisere og samarbeide med interessenter, og hvordan vi jobber med interessentene for å identifisere de viktigste trendene. Disse trendene blir byggesteinene i et Scenario for fremtidens klasserom, som kan brukes til å skape innovasjon i klasserommet.

Brukerhistorier

Trendene med omvendt læring ble svært populære under iTEC-prosjektet. Godfrey Almeida, lærer ved Ashmole Academy, London, Storbritannia, beskriver hvordan scenarioer basert på denne trenden har blitt brukt i hans undervisning.

En av lærerne i iTEC-prosjektet, Kerry Shoebridge, som er kroppsøvingslærer ved Shireland Collegiate Academy, Storbritannia, forklarer hvordan hun begynte å bruke teknologi i undervisningen ved å ta i bruk metodene fra fremtidens klasserom (iTEC), med innflytelse fra trenden med omvendt undervisning.

Verktøyene i dette verktøysettet