Verktøysett 3 – Utvikle et Scenario for fremtidens klasserom

Dette verktøysettet vil hjelpe dere til i fellesskap å utvikle et Scenario for fremtidens klasserom, som kan fungere som en visjon for endring på deres skole. Dere kan enten utvikle et nytt scenario eller tilpasse ett dere allerede har.

Tanken bak Scenarioer for fremtidens klasserom er at de skal hjelpe skolene til å utvikle seg og respondere proaktivt på trender i samfunn, utdanning og teknologi. Den beste måten å utvikle dem på er på et arbeidsseminar der man trekker inn en kjernegruppe av informerte personer med ulike synspunkter og ideer på hva som er aktuelle, relevante trender, og hvordan skolens praksis bør respondere på dem.

For å utvikle et scenario bør dere først identifisere relevante trender i samarbeid med interessentene (se Verktøysett 1), og deretter kartlegge hvilket innovasjonsnivå deres skole er på ved å bruke Future Classroom Maturity Model (Verktøysett 2). Scenarioet må skrives slik at det svarer på de trendene som er identifisert, og slik at det hjelper skolen til å øke sitt modenhetsnivå når det gjelder innovasjon innen IKT-støttet læring og undervisning. Hvis den interaktive Future Classroom Maturity Model (Verktøy 2.1) blir brukt, vil man få ut en rapport som viser hva som bør tas med i et Scenario for fremtidens klasserom for å nå neste nivå.

I stedet for å utarbeidet et nytt Scenario for fremtidens klasserom, kan kjernegruppen bestemme seg for å holde et arbeidsseminar der de tilpasser et eksisterende scenario. Denne prosessen krever like fullt kunnskapen og ideene til kjernegruppen, samt en vurdering av trender og innovasjonsmodenhet. Startpunktet er å velge et scenario fra den eksisterende samlingen av Scenarioer for fremtidens klasserom.

Før dere prøver å skrive et Scenario for fremtidens klasserom, er det lurt å se på andre eksempler. Animasjonen nedenfor bidrar også til å forklare hvordan et Scenario for fremtidens klasserom kan se ut.

Brukerhistorier

Martin Sillaots fra universitetet i Tallinn og Sergio G. Cabezas fra Autonomous University of Madrid forklarer hvordan de har utviklet Scenarioer for fremtidens klasserom der lærere under opplæring har blitt forberedt på å undervise. (Merknad: Martin nevner "Eduvista"; dette var det første navnet på Verktøy for fremtidens klasserom som ble brukt i iTEC-prosjektet).

Verktøyene i dette verktøysettet


 

Bakgrunn for utviklingen av Scenarioene

Utviklingen og bruken av scenarioer i iTEC-prosjektet er beskrevet i beskrevet i prosjektrapporten "Summary Report of Scenario development Process" (foreligger kun på engelsk).