Verktøysett 4 – Utvikle innovative læringsaktiviteter

Dette verktøysettet viser deg hvordan du kan bruke Scenarioer for fremtidens klasserom som inspirasjon i utviklingen av innovative læringsaktiviteter. Målet er å bringe avanserte lærings- og undervisningsmetoder – støttet av teknologi – inn i klasserommet.

Scenarioer for fremtidens klasserom er ment å fungere som visjoner for hva som i fremtiden kan være mulig og ønskelig med tanke på læring og undervisning på din skole. For å gjøre disse visjonene til virkelighet bør en gruppe lærere sammen utvikle et sett med læringsaktiviteter som omfatter de nyskapende ideene i en realistisk og praktisk kontekst. En læringsaktivitet kan være noe som finner sted i en enkelt undervisningstime eller over flere undervisningstimer. Et eksempel på en læringsaktivitet kan være å lage en video eller å samle inn data eller bilder utenfor skolen.

Videoen nedenfor gir en oversikt over forholdet mellom scenarioer og læringsaktiviteter for fremtidens klasserom. Den introduserer også et tredje og siste konsept, nemlig læringshistorien.

Utgangspunktet for å utvikle en læringsaktivitet er å velge, eller utarbeide, et passende Scenario for fremtidens klasserom (se Verktøysett 3). Deretter må du sette av litt tid med en gruppe lærere slik at dere i samarbeid kan utforme læringsaktiviteten. Dette kan gjøres i løpet av et halvdagsseminar eller over flere dager. Det er viktig at du samarbeider med andre lærere om dette, slik at dere kan dele ideer og inspirere hverandre.

Verktøysettet inneholder også flere ressurser som vil hjelpe deg med å identifisere læringsteknologier og andre ressurser du kan ta med i læringsaktiviteten.

Brukerhistorier

Francesca Panzica, en barneskolelærer i Nord-Italia, beskriver hvordan bruken av Læringsaktiviteter for fremtidens klasserom, opprettet i iTEC-prosjektet, har vært positiv for elevenes læring.


I et annet eksempel fra Italia brukte elever ved Liceo Chris Cappell, en ungdomsskole i Anzio, Læringsaktiviteter for fremtidens klasserom til å lage videopresentasjoner, eller "boktrailere", for bøkene de jobbet med i engelsktimene.

Verktøyene i dette verktøysettet


 

Bakgrunnen for design av læringsaktivitet

Utviklingen og bruken av innovative læringsaktiviteter i iTEC-prosjektet er beskrevet i prosjektrapporten "Final Report on iTEC Prototyping" (foreligger kun på engelsk).