Verktøysett 5 – Evaluere innovasjon i klasserommet

Det siste verktøysettet viser hvordan man tester læringsaktivitetene i klasserommet. Vi kaller dette en klasseromspilot. Når du har utarbeidet noen innovative læringsaktiviteter basert på Scenarioer for fremtidens klasserom (se verktøysett 4), eller valgt ut noen læringsaktiviteter som andre lærere har utarbeidet, går det siste skrittet ut på å bruke dem i undervisningen og evaluere utfordringene og fordelene du og elevene opplever.

Verktøysettet viser på en enkel måte hvordan du bruker læringsaktivitetene du har utarbeidet eller valgt ut, i undervisningen, og hvordan du evaluerer erfaringene. Evaluering er viktig fordi det gir deg dokumentasjonen du trenger for å tilpasse læringsaktivitetene i fremtiden, og fordi det gir deg en indikasjon på hvor vellykket aktivitetene har vært.

Verktøysettet gir også tilgang til lærerhistorier fra andre lærere som har brukt læringsaktiviteter utformet med utgangspunkt i Scenarioer for fremtidens klasserom. Vi vil gjerne at også du legger til din egen historie til inspirasjon for andre lærere.

Brukerhistorie

Sammen med flere av elevene sine reflekterer den portugisiske læreren Sonia Barbosa over erfaringene de har gjort seg etter å ha brukt iTEC og Fremtidens klasserom-tilnærmingen til å utvikle og gjennomføre avanserte lærings- og undervisningsmetoder. Videoen er på portugisisk med engelske undertekster.

Verktøyene i dette verktøysettet


 

Evalueringsresultater fra iTEC-prosjekter

De fullstendige resultatene av evalueringene av klasseromspiloter fra iTEC-prosjektets 4-årige levetid, finnes i den endelige prosjektevalueringsrapporten "Skape fremtidens klasserom: Funn fra iTEC-prosjektet".