Event detail

2017
20 paź

Kodowanie w Laboratorium Sali Lekcyjnej Przyszłości 2017

Location: worldwide

Organizer: European Coding Initiative

Event type: inny

Target group: władze oświatowe,  ogół społeczeństwa,  przemysł,  osoby uczące się,  decydenci,  nauczyciele

Topic: Obywatelstwo cyfrowe

Language: Angielski

Europejska Inicjatywa ds. kodowania wraz z ambasadorami Sali Lekcyjnej Przyszłości są organizatorami konkursu kodowania jaki odbędzie się 20 października 2017 roku. Zespoły reprezentujące szkoły jak i laboratoria edukacyjne z całej Europy i nie tylko mają okazję przygotowania i zaprezentowania swoich projektów. Organizatorzy nadzorować będą prace z Laboratorium Sali Lekcyjnej Przyszłości w Brukseli a każdy z zespołów biorących udział w inicjatywie może także zorganizować lokalne wydarzenia, brać udział w konkursach i uczestniczyć online.

URL: http://fcl.eun.org/web/guest/news/details?articleId=2195785