1.1 Együttműködés az érintettekkel

1 - Az érintettek beazonosítása

A társadalom és a tanulás folyamata is változásokon megy keresztül. Az iskoláknak igazodniuk kell az átalakulásokhoz, és a jelenlegi és jövőbeli igények kielégítése érdekében a lehető legjobb oktatást kell nyújtaniuk a diákoknak.

Az oktatás nem kizárólag a tanárok és a diákok kapcsolatának eredménye. Eszköztárunk első szakaszában azt hangsúlyozzuk, hogy a többi érintetti csoporttal is fel kell vennünk a kapcsolatot. Fontos, hogy minden érintett az ügy mögé álljon, és mindenki a sajátjának érezze az innovációs folyamatot.

Az alábbi csoportok közvetlenül vagy közvetve szerepet játszhatnak a folyamatban, ezért érdemes bevonni őket a Jövő Osztályterme Szcenáriók tervezésébe:

  • A tanárok szerepe a legösszetettebb. Nekik nem csak a diákokkal kell együttműködniük, hanem az iskolai igazgatótanács által jóváhagyott tantervet és prioritásokat is érvényre kell juttatniuk a gyakorlatban. Ráadásul a szülőkkel is (akik a legjobb oktatást várják el gyermekeiknek) ők tartják a kapcsolatot. A pedagógusoknak igazodniuk kell az iskolában rendelkezésre álló infrastruktúrához. Mindezen kihívások ellenére az iskolai innovációt jellemzően tanárok egy szűk köre szokta kezdeményezni. A feladat nem kevesebb, mint a haladó megközelítések széles körben való elterjesztése.
  • Egyre inkább jellemző, hogy a diákok nem a hagyományos, hanem inkább az aktív tanulási formákat részesítik előnyben, és szeretnék a mindennapi életben is hasznosítani tudásukat. Sokan közülük bele akarnak szólni a tanulás folyamatának szervezésébe, és azt is elvárják, hogy az iskolában is alkalmazhassák azokat a technikai eszközöket, amit gyermekkoruk óta használnak.
  • A szülők a legjobbat akarják gyermekeiknek, amibe nem csak a magas szintű oktatás és a jó vizsgaeredmények tartoznak bele, hanem az is, hogy a fiatalok a való életben és az online térben való boldogulás fortélyait is elsajátítsák.
  • Az iskolai IKT-koordinátorok a technológiai eszközök használatának ösztönzéséért és kezeléséért felelősek. Az IKT-támogatás a mobileszközök számának növekedése, a vezeték nélküli internet térhódítása és a biztonsági problémák miatt az utóbbi időben nagyon összetett feladattá vált.
  • Az igazgatókat elsősorban az iskolai képzés általános színvonala és az esetleges ellenőrzéseken való megfelelés foglalkoztatja. Stabil oktatási környezet létrehozására törekszenek, és az oktatásiránytáshoz hasonlóan azt szeretnék, hogy a diákok jól teljesítsenek a központi vizsgákon és a PISA felméréshez hasonló nemzetközi méréseken OECD Pisa tests.
  • A munkáltatók azt szeretnék, hogy az iskolák felkészítsék a diákokat a gazdasági élet elvárásaira, és olyan, 21. századi készségekre fókuszáljanak, mint az együttműködés, a kreativitás és a digitális kompetenciák, anélkül, hogy mindez, a hagyományos ismeretek és készségek és a megértés rovására menne.

2 - Az innovációs csapat

Minden iskolában érdemes az innováció folyamatának irányítását és utánkövetését, valamint a Jövő Osztályterme Szcenáriók bevezetését felügyelő innovációs csapatot felállítani, amely rendszeres időközönként összeül, hogy megbeszéljék az alkalmazás legcélravezetőbb módjának lépéseit.

Az iskolai innovációs csapatba a tanárok, a technikai személyzet és az iskolavezetés tagjai közül is érdemes delegáltakat választani. Fontos, hogy az innovációs csapat a Jövő Osztályterme Szcenáriók kidolgozásának és megvalósításának különböző pontjain felvegye a kapcsolatot a többi érintett féllel is.


Javasolt műhelytevékenységek

Az első szakaszban a különböző területről érkező érintettekkel folytatott együttműködésen és kommunikáción van a hangsúly. Alább néhány választható tevékenységre mutatunk példát:

1 - Az innovációs csapat

Az iskola innovációs csapata bemutatja a tantestületnek (és esetleg a szülőknek) a Jövő Osztályterme Szcenáriók és a Jövő Osztályterme Eszköztár alapkoncepcióját.

2 -  Osztálytermi tevékenységek

A. A diákok listát készítenek a tanulással kapcsolatos prioritásaikról, és bemutatót tartanak a témáról az osztályban.

B. A diákok felmérést végeznek az érintett csoportok (például tanárok, diákok, szülők) körében, és összehasonlítják az eredményeket. Néhány használható mintakérdés:

  • Milyen típusú fejlesztéseket kellene előnyben részesítenie az iskolának??
  • Milyen típusú fejlesztést lenne a legfontosabb végrehajtani az iskolában?
  • Támogatja/Támogatod a BYOD, azaz „Hozd be a saját eszközöd!" stratégiát? Miért (nem)?


C. A diákok lerajzolják, hogyan képzelik az ideális iskolát vagy az ideális osztálytermet.

D. A diákok interjút készítenek helyi cégek humánerőforrás-vezetőivel.

3 - Iskolai szintű tevékenységek

A. Az iskola összeállít egy diákokból, tanárokból és környékbeli munkáltatókból álló csoportot, hogy megbeszéljék, mit vár el az üzleti szektor az oktatástól.

B. Az iskola találkozót szervez a szülőknek, és megkérdezi őket az oktatással kapcsolatos elvárásaikról és nézeteikről.

C. Szerepcsere. A diákok és a tanárok más érintettek helyébe képzelik magukat, és listát készítenek az oktatással kapcsolatos prioritásaikról, amelyet aztán megosztanak egymással, és megbeszélik, mire jutottak.