1.2 Releváns trendek meghatározása, kiválogatása és rangsorolása

A Jövő Osztályterme Szcenáriók meghatározásában segítő, a társadalomban, az oktatásban és a technológia világában észlelhető, releváns trendek beazonosítása

A trendek fokozatosan bekövetkező változások, amelyek nem mindig érzékelhetők azonnal, de hosszú távon is nagy hatást gyakorolhatnak. A Jövő Osztályterme Szcenáriók építőkövei a pedagógiai gyakorlatra és az oktatástechnológiára vonatkozó trendek. Két lépésben fogunk dolgozni: először beazonosítunk és jellemzünk néhány trendet, majd kiválasztjuk közülük az érintettek számára legfontosabbakat.

1 – Trendek beazonosítása

Már a trendek beazonosításának folyamatába is érdemes bevonnunk a különböző érintetteket, ugyanis ők is észlelik a tanulás módjában és a társadalomban bekövetkező változásokat, de ugyanilyen hasznos, ha szakszerű segédanyagokat keresünk, és utánaolvasunk a legújabb tendenciáknak.

Trendekkel kapcsolatos segédanyagok. A résztvevők idevonatkozó anyagokat olvasnak, és áttekintik a Trends page. Az alábbiak tartoznak ide:

  • Trendek a tanítás és tanulás terén;
  • Új technológiák;
  • A tanárok és a diákok által azonosított trendek.


Ezek közül bármelyiket vagy akár többet is lehet használni a beszélgetések elindítására.

Ötletbörze és megbeszélés. Az érintettek ötletbörzét tartanak az oktatásra a következő években valószínűleg nagy hatást gyakorló trendekről. Átgondolják, hogy az adott iskolai környezet figyelembevételével melyik milyen lehetőségeket és kihívásokat rejt magában a diákok, a tanárok és a többi érintetti csoport számára.


Javasolt műhelytevékenységek

Az alább felsorolt tevékenységeket akár értekezleten is el lehet végezni, de a diákokkal az osztályban is lebonyolíthatók.

1 - Tanuljunk a trendekről! A résztvevők elolvasnak egy-egy fejezetet egy trendekkel foglalkozó írásból. Az a cél, hogy (majdnem) mindenki különböző fejezetet kapjon. Mindenki elmeséli a többieknek, hogy ő milyen trendről olvasott, majd közösen megbeszélik, hogy az ő számukra milyen relevanciával bír, mennyire hasznos, illetve milyen kihívásokat tartogat a téma. Példa: The book of trends in education

2 - Megfigyelés. Mely társadalmi trend(ek) lesz(nek) hatással arra, hogy hogyan fogunk tanulni a jövőben? Milyen kihívásokkal kell majd a tanároknak és a diákoknak szembenézniük? A résztvevők ötletbörzét tartanak, és összegyűjtenek néhány, az oktatást és a tanulást befolyásoló trendet. Ezek után megbeszélik, mennyire fontosak ezek a trendek a saját környezetükben, és milyen hatással lehetnek az ő iskolájukra.

Több IKT-eszköz is rendelkezésre áll az ötletbörze során előkerülő ötletek egybevetésére és összegyűjtésére. Olyat is találunk, amely közvetlenül a tevékenység közben lehet segítségünkre, de olyat is, amelyben később, mindenki a maga tempójában írhatja meg hozzászólásait. Javaslatok a használható eszközökről és technológiákról

2 – Trendek kiválogatása és rangsorolása

Az innovációs csapat az ötletbörze és a megbeszélés után, a trendek beazonosítását követően szűkített listát állít össze az adott iskola számára fontos oktatási trendekről. Törekedjünk rá, hogy konszenzusos eredmény szülessen! Nagyon fontos, hogy az érintettek minél szélesebb körével beszéljük meg a küszöbön álló trendek lehetséges előnyeit és az általuk felvetett kihívásokat.

A kiválasztást technikai eszközökkel is támogathatjuk. Többféle, könnyen használható eszköz is rendelkezésünkre áll a szavazás megtartására és a trendek rangsorolására, amelyek színt vihetnek az egyébként olykor nehezen követhető voksolási folyamatba. . Javaslatok a használható eszközökről és technológiákról


Javasolt műhelytevékenységek

1 - Kis csoportos megbeszélés

Töltsön fel az All Our Ideas, alkalmazásba néhány trendet a segédanyagból vagy azok közül, amelyeket az iskolában/osztályteremben tartott megbeszélésén azonosítottak! Alternatívaként a példatárat is használhatja: allourideas.com/edutrends

A program folyamatosan, a felhasználók szavazatai alapján vezeti a rangsort. Az aktuális állás az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

All Our Ideas generates automatically an ongoing ranking, based on the votes of the users. The outcome of the ranking can be viewed at any time by clicking on allourideas.com/edutrends/results (example)

2 - Szavazást segítő eszközök

A Triciderhez hasonló, szavazást segítő eszközök használatával előre bevitt ötletekre szavazhatunk. A Socrative és a Mentimeter alkalmazásokat is használhatjuk szavazások megszerezésére.