Araç 3.1 – Senaryo Yazma Rehberi ve Şablonu

Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu üretimi en iyi şekilde çeşitli meslektaşların ve/veya Yenilik Ekibinin üyelerini de dahil edilen yüz yüze toplantılarla yapılır (bk. Araç Seti 1).

1 – Bir senaryo yazma

Araç Seti 1 ve Araç Seti 2'de açıklandığı üzere atılan adımlar, senaryo oluşturmanın başlangıcına yönelik gerekli hazırlıklardır. Paydaşların senaryonun çerçevesi üzerine düşünmesini ve tartışmasını sağlar. Senaryo inşasında yer alan paydaşlar aşağıdakilere benzer sorulara odaklanacaklardır:

 • Okul bağlamımızın mevcut özellikleri nelerdir?
 • Zayıf ve güçlü yanlarımız nelerdir? Okullarımızda yeniliği nasıl yaygınlaştırabiliriz?
 • Toplumdaki ve eğitim dünyasındaki güncel değişikliklerle nasıl bağlantı kurabiliriz?
 • Okulumuzdaki öğrenciler için önemli olarak ele alınan beceri ve yetkinlikler nelerdir?

Adım 1. Geleceğin Sınıfı Olgunluğu Oluşturma

Geleceğin Sınıfı Olgunluk Modeli (Araç 2.1), farklı yenilik parametrelerinin değerlendirilmesine yönelik bir yöntemdir. Kullanıcılara ortalama seviyeyi ve daha önemlisi senaryoların amaçladıkları hedefleri açıklamak için kullanacakları kelimeleri vermektedir. İdeal olarak bir senaryo, mevcut olgunluk seviyesinin bir üzerindeki seviyeyi elde etmek için yazılmalıdır çünkü daha yüksek bir seviye gerçekçi olmayabilir. Ana fikir, yeniliğin yaygınlaştırılması ve çok fazla paydaşa sahip olmaktır.

Olgunluk Seviyesi testi, aşağıdaki boyutlardaki seviyeleri ifade eden bir rapor oluşturacaktır:

 1. Öğrenci
 2. Öğretmen
 3. Değerlendirme
 4. Okulun yenilik kapasitesi
 5. Kaynaklar
   

Bir senaryo oluştururken bu boyutlardan herhangi biri ile ilgili hedeflenen seviye de eklenmelidir. Daha sonra belirli Öğrenme Etkinlikleri tasarlanırken, senaryonun amaçlanan seviyesi de dâhil edilmelidir.

Adım 2. Öğrencinin geliştirilecek becerileri

Senaryonun geliştirmeyi amaçladığı beceriler ile ilgili düşünmek de önemlidir. Bu beceriler, belirli bir müfredat veya branş alanı ile ilgili değil, daha çapraz olan 21. Yüzyıl Becerileri olmalıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgi Araç 3.2 – Çapraz beceriler bölümünde verilmiştir.

Adım 3. Trendlere yanıt verme

Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu geliştiricileri ayrıca Araç Seti 1'de tanımlanan trendlere okulun nasıl yanıt vermesi gerektiğini de ele almalıdır. Bu trendleri ele almanın bir takım yöntemleri vardır:

 • Geleceğe uyarlama: Bir trend hoş karşılanmıyorsa fakat kaçınılamaz ise ve bunu ele almak için değişikliklerin yapılması gerekiyorsa bu yöntemin kullanılması gereklidir. Buna örnek olarak öğrenci sayısının artırılması verilebilir.
 • Geleceğin kucaklanması: Bir okula yönelik fırsat sağlayan trendler için geçerli olan bir durumdur. Buna örnek olarak öğrencilerin ilerlemesinin takip edilmesi için hızlı ve etkili yöntemler sağlayan teknoloji verilebilir.
   

Gelecek için nasıl uyarlamalar yapabileceğinize ve/veya geleceği nasıl kucaklayabileceğinize karar verin ve bu bilgiyi Geleceğin Sınıfı Senaryosuna ekleyin.

Seçilen trend, senaryo çerçevesinin bir başka önemli unsurudur. Yenilikçi öğrenme yeni teknolojilere yönelik fırsatları kucaklamalıdır. Yenilikçi Öğrenme ayrıca davranış ve alışkanlıklarda toplumun zorluklarına ve değişikliklere de bir cevap bulmaya çalışmalıdır.

Tavsiye edilen atölye çalışmaları

Okulunuz için zorluk teşkil eden toplumdaki ve öğrenmedeki bazı trendleri tartışın ve yeniliğe yönelik fırsatlar sunan bazı trendlere yer verin.

Adım 4. Senaryo açıklaması yazma veya uyarlama

Senaryo açıklamaları, senaryonun çerçevesinin ana fikirlerinin bir açıklamasıdır. Oldukça genel ifadelerle ana fikri, etkinlik ve teknoloji türlerini ve yenilikçi fikirleri açıklar. Metin ayrıca senaryonun amaçladığı beceri ve yetkinliklere de göndermede bulunur.

Senaryo açıklaması yaklaşık 10 cümlede ifade edilmelidir.

1-4 aşamalarında bilgiler toplanacak ve öğretmenlerin bir sonraki aşamada Öğrenme Etkinliklerinin farklı setlerini oluşturabilecekleri bir şemsiye görevi görecektir.

Senaryonun esas unsurlarını açıklamak için bu şablonu kullanın (araç 3.1.1). Bir senaryo üzerinde iş birliği yapmak için çeşitli yöntemler vardır:

 1. Şablonu indirin ve elle doldurun.
 2. Belgeyi veya şablonu bir Google Doc olarak Google Drive üzerinden veya bir Word dosyası olarak OneDirve üzerinden paylaşın. Dahil olan meslektaşlarınıza erişime açın.

2 – Mevcut Bir Senaryoyu Uygun Hale Getirmek

Geleceğin Sınıfı Senaryosu oluşturulmasına bir alternatif ise mevcut olan bir tanesini uygun duruma getirmektir. Yenilik Ekibi, bazı mevcut senaryoların uygun trendleri ele alıp almadığına ve yerel bağlama nasıl uygun hale getirilebileceğine bakar.

Bu araç kiti, bazı senaryo örnekleri sağlar. Bunlar, Geleceğin Sınıfı olgunluğunun çeşitli seviyelerinde BİT kullanıldığı çeşitli öğretim uygulamalarını gösterir.

Mevcut senaryoları bir esin kaynağı olarak kullanın. En iyi unsurları alın ve bunları yukarıda bahsi geçen kriterlere uygun hale getirin.