Geleceğin Sınıfı Araç Takımı

Geleceğin Sınıfı Araç Takımı öğretmenlerin, okul liderlerinin, eğitim politikasında karar alıcıların ve teknoloji sağlayıcılarının Geleceğin Sınıfı Senaryolarını oluşturmasını ve uygulamasını sağlar. Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu, teknoloji tarafından desteklenen gelişmiş pedagojik uygulamalar ve yeniliklere yönelik net bir vizyon sağlayan, anlatıma dayalı, öğrenme ve öğretime yönelik bir açıklamadır. Bu araç takımı, eğitim sistemi içinde yer alan bir ya da birkaç okulda dijital teknolojilerin yenilikçi amaçla kullanılmasını sağlamak ya da geliştirmek için kullanılabilir.  Bu sürecin gerekçesi ise, eğitim sistemine gelişen ve sürdürülebilir bir değişim getirmektir.

Başlamadan önce lütfen araç takımının nasıl kullanılacağını okuyun.

Identity stakeholders icon    Araç Seti 1 - Paydaşların ve Trendlerin Tanımlanması

Future Classroom Modelling   Araç Seti 2 - Geleceğin Sınıfı Modellemesi

Creating a Future Classroom Scenario  Araç Seti 3 - Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu Oluşturma

Learning Activities   Araç Seti 4 - Öğrenme Etkinlikleri

Evaluation  Araç Seti 5 - Değerlendirme


Geleceğin Sınıfı Araç Takımının mevcut ve güncellenmiş olan bir versiyonu Nisan 2018'de yayınlanmıştır. Bu araç takımı ilk olarak Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen iTEC projesi (İyi bir Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler - FP7, Hibe anlaşması Nº 257566) ile geliştirildi. Bu araç takımı, sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, orada geçen bilgilerin herhangi bir kullanımından sorumlu tutulamaz.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International