Araç Seti 1 – Paydaşların ve Trendlerin Tanımlanması

Bu araç setinde eğitimin gelecek yıllarda nasıl değişeceği ve eğitim sistemlerinin, okulların ve öğretimin gelişmeye nasıl ihtiyacı olduğu ile ilgili düşünerek Geleceğin Sınıfı Senaryosu inşa etme sürecine başlıyoruz.

Bu sürece paydaşları dâhil ederek bunu gerçekleştiriyoruz. Bir okulda yeniliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması, farklı bakış açısı ve görüşlerin dâhil edilmesi önemlidir. Eğitimdeki paydaşlar arasında; öğretmenler, okul liderleri, özel eğitim uzmanları ve BİT koordinatörleri gibi çeşitli çalışanların yanı sıra öğrenciler ve veliler de bulunur. Daha büyük okul topluluğunda yer alan paydaşların görüşleri de önemlidir. Bunlara örnek olarak işverenler, politikacılar, mesleki ve yüksek eğitim sağlayıcıları verilebilir.

Bir okulda yenilik, genellikle bir ya da birden fazla öğretmen tarafından gerçekleştirilen bir girişim olarak başlar. Araç takımı, geniş yelpazedeki paydaşların dâhil edilmesi yoluyla yenilik sürecinin geliştirilmesini amaçlar. Buradaki önemli fikir farklı paydaşlarının temsilcileri ile bir Yenilik Ekibi oluşturmaktır. Yenilik Ekibi, Geleceğin Sınıfı Senaryolarını uygulayabilir ve değişiklik sürecini koordine edebilir.

Okullar, toplumdaki daha büyük çaplı değişiklikleri yansıtmakta ve işverenler ekip çalışmasında yer alabilecek, günlük yaşam problemlerini çözme becerisi gibi geçmişte daha az değer verilen becerilere sahip genç işgücü aramaktadır. Öğrenme şeklimiz de değişmiştir, artık bir öğretmenin gözetimi altında saatler geçirme ile sınırlı değildir. Toplumdaki ve öğrenmedeki değişikliklere trend adını veririz. Bunlar hem fırsatlar hem de zorluklar olabilir. Bunlara örnek olarak; akıllı telefonlar ve tabletler gibi öğrencilerin sahip olduğu kişisel cihazlardaki artış; göç gibi sosyal trendler; kesintiler veya artan işsizlik gibi ekonomik trendler veya artırılmış hesap verebilirlik ve okul bağımsızlığı gibi politik değişimleri verebiliriz.

Bu araç setinde paydaşların tanımlanması, onlarla birlikte çalışılması ve bununla birlikte en önemli trendleri tanımlamak için paydaşlarla nasıl çalıştığımızı tanımlamak için rehberlik sağlıyoruz. Bu trendler, sınıfa yenilik getirmek ve Geleceğin Sınıfının geleceğin ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlamak için kullanılabilecek olan bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu için yapı taşları haline gelmektedir.

İlham verici kullanıcı hikayeleri

Kodlama eğitimi dünyanın her yerinde önem arz eden bir eğitimdir. Future Classroom Lab Regio projesi içinde oluşturulmuş olan bu videoda, İsveç'de görev yapan öğretmenler kendi öğretim süreçlerinde kodlamayı nasıl uyguladıklarını açıklamaktadır.

Öğretmenler arası işbirliği önemli bir eğilimdir. CO-LAB projesi içinde oluşturulmuş olan bu videoda, İrlanda'da görevli öğretmenler, farklı okullardan farklı öğretmenlerle işbirliği içinde bulunmaya yönelik deneyimlerini paylaşmaktadırlar.  Beraber işbirliğinde bulunmak için ayrılan zaman ve mekâna sahip olmanın faydaları, farklı disiplinlerdeki öğretmenlerle birlikte çalışmanın avantajları ve teknolojinin süreci nasıl kolaylaştırabileceği ile ilgili konuşmaktadırlar.

Bu araç setindeki araçlar