Araç Seti 2 – Geleceğin Sınıfı Modellemesi

Gelecek için tek bir model yoktur.  Gelenekselden yenilikçiye bir takım farklı yorumlamalar olacaktır. Teknoloji; modellerin, yöntemlerin ve kurumların yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

Geleceğin Sınıfı Modeli, okulların kendi öğrenme ve öğretim sürecini, teknoloji destekli yenilik için kendi kapasitelerini değerlendirebilecekleri bir öz değerlendirme aracıdır.

Bu model, Geleceğin Sınıflarındaki önemli unsurlara denk gelen beş boyuta sahiptir. Bunlar: öğrenciler, öğretmenler, öğrenme hedefleri ve değerlendirme, okul kapasitesi ve teknoloji kaynaklarıdır. Her bir boyut için beş seviye bulunmaktadır. Bir okul, bir seviyeden diğer seviyeye geçerken okulun teknoloji destekli öğrenme ve öğretimde yenilikçi olma kapasitesi de artmaktadır.  Fakat bütün seviyelerde iyi uygulama örneklerinin ve etkili öğrenmenin  bulunabildiğini; beşinci seviyeden sonra daha üst düzey yeniliğin  imkansız olduğu anlamına gelmediğini unutmamak gerekmektedir.

Senaryo geliştirme sürecine yönelik başlangıç noktası okulun mevcut yenilikçi öğretim uygulamalarını ve BİT entegrasyonunu öz denetime tabi tutmaktır. Araç kullanımının iki şekli mevcuttur: birincisi öz inceleme uygulaması olarak (Araç 2.1) veya tartışmaların başlangıç noktası olarak referans rehberi (Araç 2.2) içindeki boyutları ve seviye tanımlarını kullanarak. İki şekilde de ana amaç, okulun Geleceğin Sınıfının özelliklerinden daha fazlasına sahip olmak için ne yapması gerektiğini tanımlamaktır.

Bir boyut için bir öz değerlendirme tamamlayabilir, diğerlerini daha sonra yapabilir ya da bütün boyutların hepsini tek seferde de tamamlayabilirsiniz. Bir değerlendirme tamamlandığında sistem, Geleceğin Sınıfı için ilerlemeye yönelik genel bir tablo ortaya koyar ve diğer aşamaya geçmek için etkinlik önerileri sunar. Bir sonraki adım, modelde nerede olduğunuzu dikkate alan Geleceğin Sınıfı Senaryolarını tasarlamaktır. Öğrenme senaryoları, bir okulu geleceğin sınıfına taşıyan öğrenme ve öğretim sürecine yönelik ulaşılabilir bir vizyon belirleyebilir.

Okul öz-değerlendirmesi

Çevrimiçi aracı kullanarak (Araç 2.1) ve teşvik edici sorulara ve ifadelere yanıt vererek öğretmenler ve okul liderleri matrise okullarını yerleştirebilirler. Anket tamamlandığında araç otomatik olarak okulun toplam seviyesini ve her bir boyut için seviyesini tamamlar ve daha fazla geliştirme gerçekleştirmek için bir Geleceğin Sınıfı Senaryosuna nelerin dahil edilmesi gerektiğini tavsiye eder. Sonuçlar ve tavsiyeler tartışmaya yönelik bir başlangıç noktasıdır. Okulların ve öğretmenlerin yenilik yapmaya yönelik bir strateji geliştirmeleri için veri sağlarlar. Okulun Yenilik Ekibi sonuçları gelecek eylemler için kullanabilirler.

Geleceğin Sınıfı Senaryosu oluşturma

Etkileşimli Geleceğin Sınıfı Modeli (Araç 2.1), bir Senaryo geliştirme atölyesinin başlangıcında kullanılabilir ve üretilen rapor daha sonra bir senaryo tasarlamak için teşvik edici unsur olarak kullanılabilir.

Daha hızlı ve daha basit bir alternatif olarak Geleceğin Sınıfı modeline yönelik referans rehberi (Araç 2.2) beş yenilik seviyesinin ele alınması için kullanılabilir. Böylece okulun yenilik bakımından mevcut durumda nerede olduğuna yönelik toplu bir kavrayış ve anlaşma mevcut hale getirilebilir. Bu etkinlik ayrıca öğretmenler ve öğrenenler gibi diğer küçük paydaş grupları tarafından da tamamlanabilir.

Etkinliğin amacı, bir okulun yeni öğretim ve öğrenim yollarını keşfetmek için veya bir sonraki aşamaya ilerlemek için Geleceğin Sınıfı Senaryosunda bulundurması gereken şeyleri tanımlamaktır. Seviyeleri atlamaya çalışmak veya atlamak tavsiye edilmemektedir. Çünkü gerekli olan değişim seviyesinin elde edilmesi zor olabilir.

Bu araç setindeki araçlar