Araç Seti 3 – Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu Oluşturma

Bu araç seti işbirlikçi bir şekilde bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu oluşturmanıza ve okulunuz içinde değişime yönelik bir vizyon olarak kullanılmasına yardımcı olur. Yeni bir senaryo oluşturabilir ya da mevcut olan bir senaryoyu uygun bir hale getirebilirsiniz.

Geleceğin Sınıfı Senaryoları, okulların değişmesine ve toplumdaki, eğitimdeki ve teknolojideki trendlere aktif bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olmak için tasarlanır. En iyi şekilde farklı paydaşları da içererek okuldaki bir grup insanla geliştirilirler. Senaryonun geliştiricileri; nelerin güncel olduğu, ilgili trendlerin neler olduğu ve eğitim uygulamalarının bunlara nasıl yanıt vermesi gerektiği ile ilgili görüş ve fikirlerini paylaşmalıdırlar.

Bir senaryo oluşturmak için ilk olarak paydaşlarla birlikte çalışarak ilgili trendleri tanımlamalısınız. (bk. Araç seti 1) Daha sonra Geleceğin Sınıfı Olgunluk Modelini kullanma konusunda okulunuzun genel durumunu ve yenilik seviyesini tanımlamalısınız  (Araç seti 2). Senaryo; daha önce tanımlanmış olan trendlere yanıt vermek ve okulların öğrenme ve öğretimdeki yenilik seviyelerini artırmaya yardımcı olmak için yazılmalıdır. Senaryoyu geliştiren ekip, okuldaki yenilik sürecini yaygınlaştırmak için öncelikleri açıklamalıdır. Eğer ki bir etkileşimli Geleceğin Sınıfı Olgunluk Modeli (Araç 2.1) kullanılıyorsa, bir Geleceğin Sınıfı Senaryosunda yer alması gereken şeyleri belirten bir rapor üretmelidir.

Yeni bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu üretmektense Yenilik Ekibi ayrıca mevcut bir senaryonun uygun hale getirilmesine de karar verebilir.

Senaryolar ders planları değildir. Senaryolar, daha geniş çerçeveleri ve genel fikirleri açıklarlar. Daha sonra öğretmenler öğrenmenin gerçek bağlamına ve okulun durumuna uyan öğrenme etkinlikleri için bir ders planı oluşturmak adına senaryoları kullanabilirler.

Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu yazmaya girişmeden önce diğer örneklere bakmak iyi bir fikir olabilir. Aşağıdaki animasyon, bir Geleceğin Sınıfı Senaryosunun nasıl olabileceğini açıklamaya yardımcı olabilir.

FCL Regio projesi içinde oluşturulmuş olan bu videoda öğretmenler iki okulda akran öğrenmesini içeren bir senaryonun uygulanışını açıklar.

Bu araç takımındaki araçlar