Araç Seti 4 – Öğrenme Etkinlikleri

Bu araç seti, teknoloji destekli öğrenme ve öğretime yönelik yenilikçi yaklaşımları sınıflarınıza getirmeyi amaçlamaktadır. Yenilikçi Öğrenme Etkinlikleri oluşturmak için bir esin kaynağı olan Geleceğin Sınıfı Senaryoları, kullanım süreci boyunca size rehberlik yapacaktır.

Geleceğin Sınıfı Senaryolarının amacı, okulunuzda öğrenme ve öğretimin geleceği için olası ve istenen şeylere yönelik bir vizyon görevi görmektir.  Bu vizyonları gerçekleştirmek için bir grup öğretmen, gerçekçi ve uygulamalı bağlamda yenilikçi fikirleri de içeren bir Öğrenme Etkinliği seti oluşturmak için birlikte çalışmalıdır.

Bir Öğrenme Etkinliği, öğrenme ve öğretim sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin neler yaptığını açıklar. 21. Yüzyıl becerilerinin gelişimini desteklemek adına değerli ve öğrenme sürecine dahil eden bir öğrenme deneyimi sağlamak için dijital teknolojinin nasıl kullanılabileceğini gösterir.

Bir Öğrenme Etkinliğinin tasarlanması sürecinin başlangıç noktası uygun bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu seçme ve oluşturmadır (bk. Araç Seti 3). Daha sonra fikirlerini ve esin kaynaklarını paylaşacak ve işbirlikçi bir şekilde Öğrenme Etkinlikleri tasarlayacak olan bir grup öğretmen toplamalısınız.

Bu araç seti ayrıca öğrenme teknolojilerini ve diğer kaynakları tanımlamanıza ve Öğrenme Etkinliklerinize dâhil etmenize yardımcı olacak araç ve kaynakları da sağlamaktadır.

İlham verici öğretmen hikayeleri

İtalyan bir ilkokul öğretmeni Geleceğin Sınıfı Öğrenme Etkinliklerinin öğrencilerinin öğrenmelerini nasıl olumlu etkilediğinden bahsetmektedir.

İtalyan bir öğretmen, video sunumları oluşturmak ve İngilizce derslerinde çalıştıkları kitaplar için ‘kitap fragmanları' oluşturmak için öğrencilerinin Geleceğin Sınıfı Öğrenme Etkinliklerini nasıl kullandıklarını açıklamaktadır.

Bu araç setindeki araçlar

  • Araç 4.1 – Öğrenme Etkinliği Tasarımı: Bu belge, Geleceğin Sınıfı Senaryolarına dayalı olarak yenilikçi Öğrenme Etkinlikleri tasarlamak için bir atölye yürütme ile ilgili rehber sunmaktadır. Ayrıca Öğrenme Etkinliklerinin oluşturulması ve paylaşılması için de bir şablon içermektedir.
  • Araç 4.2 – Öğrenme Tasarımcısı: Bu çevrimiçi araç, Öğrenme Etkinliklerinin tasarlanmasına yönelik bir alternatif olarak kullanılabilir. Öğrenmenin düzenlenmesine yönelik etkileşimli bir araçtır. Ayrıca farklı dillerde öğretmenler tarafından oluşturulmuş olan açık öğretim kaynaklarına yönelik kullanışlı bir havuz işlevi de görür.
  • Araç 4.3 – Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Teknolojiler: Bu araç, Öğrenme Etkinliklerinin tasarlanması için kullanılabilecek olan Web 2.0 araç ve kaynaklarının linklerini içerir.