Araç Seti 5 – Değerlendirme

Sonuncu araç seti, sınıftaki Öğrenme Etkinliklerinin test edilmesi ve güçlü ve zayıf yanlarının değerlendirilmesi konusunda rehberlik sağlar. Buna sınıf kılavuzu adı veririz. Geleceğin Sınıfı Senaryolarına dayalı yenilikçi bazı Öğrenme Etkinlikleri oluşturduğunuzda (bk. Araç seti 4), veya diğer öğretmenler tarafından oluşturulmuş bazı Öğrenme Etkinliklerini seçtiğinizde ve sınıfınızda uyguladığınızda atacağınız son adım, hem sizin hem de öğrencilerinizin deneyimlemiş olduğu zorlukları ve faydaları değerlendirmektir.

Değerlendirme, yenilikçi öğretim ve öğrenme süreçleri ve sonuçları hakkında bulgu ve bilgileri toplamak ve bunları analiz etmek için kullanılır. Değerlendirmenin sonuçları, öğretim ve öğrenme süreci ile ilgili gelecekte alınacak kararlar için kullanılır.

İlham verici öğretmen hikâyeleri

Portekizli bir öğretmen, kendi BİT sınıfındaki 15-18 yaş arasındaki öğrencilerin işbirlikçi öğrenmelerinin değerlendirmesi konusundaki deneyimlerini paylaşmaktadır. İşbirlikçi öğrenme ve değerlendirmenin faydalarından, karşılaştığı zorluklardan ve bu zorlukların üstesinden gelirken kullandığı ipuçlarından bahsetmektedir.

İtalyan bir öğretmen, özellikle akran incelemelerine odaklanarak proje esaslı bir yaklaşım üzerinden 14-19 yaşındaki öğrencilerle işbirlikçi öğrenmeyi değerlendirme konusundaki çeşitli tecrübelerini paylaşmaktadır. İş birlikçi öğrenmenin kullanılması ve değerlendirilmesi için kullandığı çeşitli dijital araçları açıklamaktadır. Karşılaştığı zorlukları açıklamakta ve düşünmemiz için bazı çözümler ve ilgili soruları da sunmaktadır.

The tools in this toolset